Vest Hageservice AS utfører grunn- og terrengarbeid både for private husstander og for næringslivet. Vi tar små og større oppdrag innenfor vann og avløp, drenering, grunnarbeider til garasjer, tilbygg og hus, opparbeidelse av hager og landskap.

Riktig og godt utført grunnarbeid er viktig og grunnleggende for at resten av prosjektet skal bli vellykket.