Hensikten er å lede vann bort fra uønskede områder. Dreneringen som er gjort på boligen kan påvirke boligens verdi og innemiljø, og det er derfor viktig at arbeidet gjøres riktig av en med god erfaring.

Hos Vest Hageservice AS er dreneringsarbeider blitt en naturlig del av hverdagen. Å lede regnvann, overvann og annen uønsket væske dit den skal er en viktig del av alle prosjekter. Hensikten er selvfølgelig å bevare kjellere og bygget generelt fuktfritt.

Opplever du fukt i kjelleren, er det viktig å finne årsaken til dette. Hos Vest Hageservice AS har vi mye kompetanse på dette området. Vi utfører en grundig befaring av kjeller og konstruksjon i forkant, før vi kommer med en anbefaling til løsning. Drenering er en kostbar investering som skal være og ta vare på bygget i mange år. Derfor er det viktig å velge en profesjonell leverandør som kan levere riktig løsning for fuktsikring. Vi er en slik leverandør. 

Vår lange erfaring gir deg trygghet for et godt utført arbeid.