Vest Hageservice AS utfører alt innen komplisert trefelling, beskjæring, stubbefresing og trepleie.

Våre arbeidere er spesialister på trær, og har kunnskap om trærnes behov. Vi har god kjennskap til alle ulike treslag og vet hva slags trepleie de har behov for.

Vi har det vi trenger av utstyr til å ta oss av de aller fleste oppdrag. 

Om det gjelder flere tre eller bare et tre i hagen eller tomta din så kan vi felle det. Står treet i nærheten av hus eller annen infrastruktur så er seksjonsfelling et godt alternativ. Dette innebærer at vi klatrer opp i treet og plukker det ned. Noen ganger er eneste løsning å felle trær, og dette kan vi selvfølgelig hjelpe til med.

Det kan anbefalast å felle et tre når det

*Har visnet og er på vei til å dø
*Utgjør en fare
*Utgjør et hinder som ikke kan løses ved beskjæring
*Det skader andre tre eller hus
*Skal erstattes av et mer passende tre
*Er plassert i et område som skal bygges ut

Vi er fullt forsikret for eventuelle skader.