Vi har godkjenning på utføring av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1.Samt godkjent opplæringsbedrift i tømrerfaget.
Så nå er vi godkjent for:
Tømrerarbeid i tiltaksklasse 1
Grunnarbeid i tiltaksklasse 1
Betongarbeid i tiltaksklasse 1